Mapa geodezyjna Warszawa, czym jest i do czego służy?

Jeśli planujesz budowę domu w stolicy, kupujesz działkę, lub dysponujesz gruntem, który chcesz podzielić i sprzedać, to konieczna będzie mapa geodezyjna Warszawa. Jest to dokument, który każdy inwestor powinien posiadać, lub zlecić jego wykonanie geodecie. 

Mapa geodezyjna Warszawa, powinna zostać sporządzona przez wykwalifikowanego geodetę, który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą dotyczącą naszej działki. Aby powstał taki dokument należy posiadać numer działki, jej miejsce położenia i obręb ewidencyjny.  Aby powstała mapa geodezyjna Warszawa konieczna jest  również analizy mapy zasadniczej. Na tej podstawie geodeta dokona stosownych poprawek i naniesie nowe elementy. 

Idealna  mapa geodezyjna Warszawa powinna oprócz informacji z mapy zasadniczej zawierać także numer działki, jej dokładne granice i obraz terenu w obrębie nie mniejszym niż 30 km w każdą stronę. Ważne jest również, aby z mapy dało się odczytać linię zabudowy, linię granic i dróg, a także wszystkie ważne informacje techniczne. Są to dane niezbędne z punktu widzenia prowadzonej budowy, lub innej działalności. 

Ważnym zagadnieniem jest także trwałość takiego dokumentu. Przyjmuje się, że mapa geodezyjna Warszawa jest ważna do czasu, kiedy w jej obszarze nie nastąpią zmiany. Ze względu na luki prawne, urzędnik może jednak zakwestionować ważność dokumenty po upływie 3 miesięcy. Istotny jest więc czas rozpoczęcia budowy. Może się bowiem okazać, że zastój prac spowoduje odrzucenie naszej dokumentacji, ponieważ  mapa geodezyjna Warszawa utraci swoją ważność. 

Udostępnij: